Discovery 3 Carbon

Discovery 3 zostało dostarczone do Rayo 4×4 Off Road Centrum celem upodobnienia elementów do wykonanych z włókna węglowego. Oto efekty pracy: